Velkommen til her

Velkommen til GRM’s hjemmeside, hvor vi håber, at De kan få et indtryk af Ordenens virke i dagens Danmark.
 

Som det vil fremgå af de følgende sider, er vi en lille dansk ordensgruppering, hvis legalitet stammer fra Czar Paul I af Rusland og de ”arvelige comturier”,han etablerede i 1798/99 som indledning til sin kun alt for korte stormestergerning; som bekendt blev Czaren myrdet af sine fjender i foråret 1801.
 

Vi præsenterer Dem for Johanniter- Malteserordenens historie, generelt og i Danmark, ligesom vi kort præsenterer det arbejde, der foregår i dag.
 

Under fanen Kontakt kan De finde adresser og mailadresser på de relevante personer i det omfang, De måtte ønske yderligere oplysninger; dette gælder både for Sjællandske Ø-gruppe og for Jylland.
 

Under Links har de mulighed for at læse yderligere på både dansk og engelsk.

Our English-speaking guests are kindly asked to visit:  Info in English