Caritativt Arbejde

Ordenens caritative arbejde har alle dage været varierende med tiden - fra hospitalet i Jerusalem og til senere tiders humanitære hjælpearbejde.

 

I Danmark har forskellighederne ligeledes gjort sig gældende, idet vi af tidligere vigtige aktiviteter især skal nævne to:
Op gennem 1980’erne og 1990’erne deltog de københavnske Riddere i vagterne på Himmel-ekspressen i Sydhavnen, ligesom en kreds af katholske riddere gennem Ansgar-gruppen stod for et unikt hjælpearbejde i Polen.

 

Af nutidige aktiviteter skal nævnes vort samarbejde med Maltesersamaritterne i Kolding, men ellers er det mere økonomisk støtte, vi med beskedne midler deltager i; midlerne hertil kommer fra de månedlige donationer til ”Fattigkassen” og fra afkastet af de øvrige caritative midler (internt benævnt Den Caritative Fond).

 

I mere end 30 år har Julemærkehjemmene stået højt på listen af udbetalinger, ligesom vi altid har følt en særlig forpligtelse overfor de kirker, vi arbejder sammen med; der gives således et årligt beløb til menighedsarbejdet i Nygaardskirken i Brøndby samt en mindre donation til Sct. Joseph Kirke i Horsens.
Det sidste gælder også de kirker rundt om i landet, vi besøger i forbindelse med festconvent og alm. kirkebesøg.

 

Har vi en ekstern tekstholder fra f.eks. en større humanitær organisation, så følger der altid en check med hjem til arbejdet.

 

Desuden har vi ved flere lejligheder støttet forskellige grupper i Danmark, der arbejder med russiske feriebørn; ligeledes er vores jydske afdeling medlem af Human Care Russia, der søger at videreføre Paulus-Samfundets arbejde i Moskva.

 

Generelt er der også interesse for Grønland, hvis julemærke ligeledes har været støttet.

 

Vi har ikke egne projekter i udlandet, men gennem vore Partnerordner, har vi støttet forskellige transporter af hospitalsudstyr mv. til bl.a. Angola og Nicaragua.