Ridderskabet

Hvorledes virker så en Ridderorden i dagens Danmark, og hvad er da indholdet for moderne mennesker hen ved 1000 år efter grundlæggelsen.

 

Ridderskabet benytter det ”alm. Ordensgradssystem” med fgl. (ordinære) Grader:

 

Ecuyer
Væbner
Squire

Chevalier
Ridder
Knight

Commandeur
Kommandør
Knight Commander

Grand Chevalier
Storkorsridder
Knight Grand Cross

Ordenen er ingen forening, og i lighed med forskellige loger kan man ikke blot melde sig ind;
det kræver også her stillere, kaldet proponenter.
Da der ikke forekommer hemmelige ritualer af nogen art, kan enhver Ridder indbyde en Gæst til at deltage i et af de almindelige månedlige møder (kaldet ordinære conventer); hvis begge parter har glæde af mødet, vil gæsten typisk blive inviteret flere gange og til sidst så fast, at indbyderen på et vist tidspunkt bringer spørgsmålet om indtræden på bane.

 

Hvis der er interesse herfor, udarbejder proponenten en indstilling om Væbneroptagelse til Prior og Ordensraadet; denne behandles så, og antages den, vil væbneren modtage meddelelse fra Prior, hvori det oplyses, at optagelse vil finde sted (typisk) ved førstkommende ”ordinære convent", der almindeligvis afholdes i begyndelsen af November måned.
Efter væbnertiden på mindst et år følger så det egl. ridderslag,der almindeligvis afholdes i begyndelsen af Oktober måned som Fetconvent.

 

Vores Orden optager både Kvinder og Mænd af kristen confession, hvorfor dåb (og den fortsatte vedståelse heraf) er en ufravigelig forudsætning for optagelsen.
Der stilles ikke særlige krav til økonomien, men betaling af kontingent (responzium) og de løbende deltagerbetalinger må ikke være en belastning for ham eller hans familie.

 

Som nævnt kaldes de månedlige møder for Conventer, ligesom den årlige optagelsesceremoni med efterfølgende banquet benævnes Festconvent; herudover afholdes bl.a. kirkebesøg og en sommerekskursion med deltagelse af ægtefælle eller samlever
 

 

Som mange vil vide, er der andre Johanniterforgreninger i Danmark, både øst og vest for bælterne, og der er ofte (typisk sommer og jul) fælles arrangementer, hvor de forskellige Ridderskaber kan træffes og udveksle erfaringer.

 

På det ledelsesmæssige plan koordineres samarbejdet gennem Malteserraadet i Danmark.