Billeder fra Orden / aktiviteter

    
 Optagelse af Væbner år 2019.                                                                  Væbner ved Supprior Væbner belæring.
 
   
 Kappes lægges på Væbner.                                                                      Væbner kors påsættes. 

    
Den Høje Prior overrækker diplom.                                                             Den Høje Prior - Væbner - Proponent.

   
 Orden deltager på Engage 2018.                                                               Orden sælger Dannebrogsvalmue på Engage. 

  
  Orden overrækker Donation til Humancare Russia 2018                      Orden overrækker Donation til Hospitalsklovne 2018

  
 Ordens tur til Malta 2014.                                                                              Ordens tur til Malta 2014.