Struktur & Organisation

PRIOR vælges af en Ridderdag - ved nyvalg for 2 år, i hvilken periode han ikke anses for suveræn; derved er Prior i et vist omfang afhængig af Ordensraadet (se ndf.), der har mulighed for at fremsætte et egentligt mistillidsvotum med priorvalg i utide til følge.
Efter bekræftelsesvalget er perioden 5 år med mulighed for genvalg yderligere 5 år, i alt 12 år; herefter er der dog undtagelsesvis mulighed for yderligere perioder på 2 år.
I disse perioder anses prior for suveræn, men skal i større og principielle sager rådføre sig med sit Ordensraad.

 

ADMINISTRATIONSRAADET er Priors / Prioratets eksekutive Organ, bestående af:
Prior selv, Subprior, Cansler, Hospitallar, Skatmester samt Ambassadør.

 

ORDENSRAADET består af:
Prior samt det øvrige Administrationsraad;
Ordenens Grand Chevaliers, Egl. Comturer samt Doyen Ordinis (om Gr.Chvl. eller ej);
Øvrige af Prior udpegede Raadsherrer / Embedsmænd.

 

GRM /Dacia har sit hovedvirke øst for Storebælt, formelt kaldet Hafnia - og dette ledes af Prior selv sammen med Prioratets embedsmænd.
Lolland-Falster og Sydsjælland, kaldet Fretum Magnum udgør dog siden 2007 et særligt Ridderdistrikt indenfor Hafnia, og man har sin egen Distrikts Deputerede Comtur.
For tiden (2012) arbejdes med en ny struktur for Østdanmark, idet man overvejer opbygningen af et (samlet) comturi Selandia (?)
Da man har Riddere i hele landet, er der oprettet et særligt comturi vest for Storebælt, kaldet Jutlandia; dette ledes dagligt af Comturen og nogle få embedsmænd.

 

GRM /Dacia medvirkede i 2004 til reaktiveringen af det Russiske Storpriorat i Paris, ligesom man samarbejder med dettes Britiske Association.
Dacia påberåber sig traditionelt Jurisdiktionen over hele Norden, herunder Hertugdømmerne.
Imidlertid har Dacia ikke p.t. afdelinger udenfor Danmark, idet Riddere i Skaane er tilknyttet Hafnia og Riddere i Nordtyskland er tilknyttet Jutlandia.

 

 

 

 
 

Ordenens devise er nu som før:
Pro Fide - Pro Utilitate Hominum

For Troen - For Menneskers Vel