Nyt Domicil i 2014

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dalby Kirke er sognekirke i sønder Dalby Sogn. Kirke er oprindelig romansk Kirke, der omkring år 1250 er forlænget mod vest.
Omkring 1500 blev den forsynet med våbenhus, kapel og sakristi.Døbefonten er en romansk granitfont.
Orglet er bygget af Gunnar Husted, Fredensborg, i 1989. Altertavlen er malet i 1848 af Jørgen Roed.
Prædikestolen er  højrenæssance fra ca.1605.